Tham dự ngày hội còn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường; Đại điện lãnh đạo các Cục của Bộ Công an; ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương…   

can tho 465
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại quận Ninh Kiều 

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, quận luôn đi đầu trong xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, như: Mô hình “Camera phòng chống tội phạm”; mô hình “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”; mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”. 

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng bắt, xử lý các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, ngăn chặn nhiều vụ việc có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng. 

​Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Ninh Kiều đã phát triển, hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. 

Quận Ninh Kiều xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Việc này tạo tâm lý an toàn, thân thiện đối với doanh nghiệp, du khách khi đến Ninh Kiều, người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt, đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc.  

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, TP Cần Thơ có vị trí quan trọng về KTXH, chiến lược QPAN, trung tâm kinh tế có vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng ĐBSCL, thời gian tới sẽ phát triển thành đô thị thông minh. Đối với quận Ninh Kiều, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của TP. 

Do đó, công tác bảo đảm ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển KTXH của TP nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ chức toàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân và vì nhân dân”. Đồng thời nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ. 

Ngày hội phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để đông dảo nhân dân trực tiếp tham gia. 

“Ngày hội phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh và yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương. 

Kịp thời động viên, khen thưởng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với gương cán bộ, nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. 

Chú trọng phối hợp giữ lực lượng CAND với Quân đội, Mặt trận, và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

​Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phong trào và tổ chức ngày hội ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Trong đó, xây dựng vông an cơ sở có phẩm chất chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, gần dân, hiểu dân, có khả năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.