Sáp nhập huyện, xã chưa đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại Công điện số 972 ban hành ngày 17/10 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.  

Công điện nêu, theo quy định tại Nghị quyết số 117 của Chính phủ, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của địa phương đến Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, đến nay còn 50 tỉnh, thành phố đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện phương án, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. (Ảnh: VGP).

Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu một số nhiệm vụ quan trọng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025“, công điện nêu rõ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trước ngày 25/10.

Giao Bộ Nội vụ quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành trung ương thường trực tại Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và cho ý kiến về phương án tổng thể của từng địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác này có sự tham gia của đại diện các Bộ, cơ quan trung ương liên quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Dân tộc. 

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần tổ chức thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các địa phương và xây dựng hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về phía Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ nghị quyết, kết luận và hướng dẫn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của từng địa phương.

Công việc này, Thủ tướng yêu cầu gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 31/10.

Lãnh đạo các địa phương cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành trung ương để kịp thời tiếp thu, hoàn thiện phương án tổng thể làm căn cứ lập hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, bảo đảm tiến độ, thời hạn theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo2

Leo3

Leo4

Leo5

Leo6

saliba