Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kéo giảm tội phạm mỗi năm

Chiều 17.10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2013 – 2023) và triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (chương trình phối hợp số 09), giai đoạn 2023 – 2033.

Hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ĐINH HUY

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chương trình Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho hay trong 10 năm qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Công an và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công trong chương trình phối hợp số 09.

Trong đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

ĐINH HUY

Lực lượng công an các cấp đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh và gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức lao động.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

ĐINH HUY

Thường xuyên xây dựng và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Kết luận hội nghị, đại tướng Tô Lâm cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã bám sát vào chương trình phối hợp số 09, khơi dậy và phát huy vai trò tích cực của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước cũng như phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết thúc hội nghị

TRẦN KIÊN

Cụ thể, năm 2019 tội phạm giảm 7,3% so với năm 2018; năm 2020 giảm 6,8% so với năm 2019; năm 2021 giảm 11,3% so với năm 2020; năm 2022 giảm 9,7% so với năm 2021…

Theo đại tướng Tô Lâm, chương trình phối hợp số 09 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân…. Đồng thời chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký chương trình phối hợp 09 trong giai đoạn tiếp theo

TRẦN KIÊN

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, chương trình cũng nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới và vùng sâu, vùng xa.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo2

Leo3

Leo4

Leo5

Leo6

saliba