Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

bo vh tt dl 16975416914271824354040 0 0 1200 1920 crop 1697541719392531443909

Quang cảnh buổi công bố quyết định vào chiều 17-10 - Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC

Quang cảnh buổi công bố quyết định vào chiều 17-10 – Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC

Chiều 17-10, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học công bố quyết định số 889 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã đã tham mưu, ban hành 1 nghị định của Chính phủ, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 19 thông tư.

Các văn bản này hướng dẫn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá; thi đua, khen thưởng…

Đồng thời đã ban hành 23 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của bộ.

Nhất là đã ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng về công tác cán bộ, hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan bộ và của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ

Ông Trạc nhấn mạnh qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết trong phạm vi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Trạc lưu ý quá trình kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cán bộ, nhất là tính đặc thù về cán bộ của ngành.

Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Nội vụÔng Phan Đình Trạc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch của Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo2

Leo3

Leo4

Leo5

Leo6

saliba