Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra của Đoàn theo Quyết định số 546-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Theo đó, Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bạc Liêu gồm: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ thành phố Bạc Liêu và Đảng bộ huyện Phước Long. Nội dung gồm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021. Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 26 đến 30/8.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sau đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo toàn diện thông qua rất nhiều Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch chỉ đạo tại các Hội nghị Trung ương. Việc triển khai Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện là những công việc thường xuyên của Đảng nhưng luôn có những đổi mới phù hợp, triển khai thực hiện quyết liệt.

Chú thích ảnh
Các đại biểu của tỉnh Bạc Liêu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Qua kiểm tra sẽ đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình quán triệt, học tập, thực hiện, từ đó sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, xây dựng giải pháp khắc phục những bất cập, đồng thời tuyên truyền nhân rộng mô hình, cách làm hay ở cơ sở. Đoàn kiểm tra sẽ cùng tỉnh tiếp tục làm rõ hơn với quyết tâm, nỗ lực làm tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó phần xây dựng Đảng là phần rất quan trọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị các Đảng bộ có liên quan chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung theo kế hoạch để phục vụ công tác kiểm tra. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn phải có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương và đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Theo TTXVN