Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

phan dinh trac 1697541719475

Chiều 17/10, Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị do Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn, đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học (Phó trưởng Đoàn kiểm tra) đã công bố quyết định của Bộ Chính trị và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc kiểm tra công tác cán bộ được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Văn hóa đã tham mưu, ban hành 1 nghị định của Chính phủ, 4 quyết định của Thủ tướng, 19 thông tư hướng dẫn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa; thi đua, khen thưởng…

Bộ cũng ban hành 23 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của Bộ, đặc biệt là nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng về công tác cán bộ, hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh công tác kiểm tra nhằm kịp thời biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ trong phạm vi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Qua việc kiểm tra cũng giúp chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, theo ông Phan Đình Trạc.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý quá trình kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cán bộ, nhất là tính đặc thù về cán bộ của ngành.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng cần phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo

Leo2

Leo3

Leo4

Leo5

Leo6

saliba