Trên cơ sở đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

nguyenvannen 1 307
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.HCM

Tổ chức Bộ máy của Ban Chỉ đạo gồm: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng ban gồm: Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP; ông Lê Thanh Liêm, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng ban thường trực; ông Dương Ngọc Hải, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Phước Lộc, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Lê Hồng Nam, ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP.HCM.

Các ủy viên gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Văn Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; bà Trần Kim Yến, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy; ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM; ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP.HCM; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Võ Văn Quận, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;