Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định 3251 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố.

Nội dung sửa đổi lần này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND TP và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trong công tác đánh giá cán bộ.

Về thẩm quyền đánh giá quy định tại điều 8 của quyết định, thay vì tập thể Thường trực Thành ủy ủy quyền cho Phó Bí thư Thường trực thì từ nay, Bí thư sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại.

bi thu dinh tien dung 254
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Thành Nam).

Các cán bộ thuộc diện Thành uỷ Hà Nội đánh giá, xếp loại gồm: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; cấp trưởng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố. Nội dung sửa đổi tương tự đối với đánh giá, xếp loại đối với các Bí thư quận, huyện, thị ủy.

Khối chính quyền, thay vì Chủ tịch UBND TP quyết định xếp loại thì sửa đổi thành Chủ tịch UBND TP sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng sở ngành và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND TP quản lý.

Các cán bộ của TP Hà Nội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) đạt từ 90 đến 100 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) đạt từ 70 đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) đạt dưới 50 điểm.

Với cơ quan, đơn vị được đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” thì không xem xét đánh giá, xếp loại cá nhân ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thành phố không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban, ngoài ra còn có 5 phó trưởng ban.
Bí thư Đinh Tiến Dũng: Hà Nội có lẽ bắt đầu qua đỉnh dịch

Bí thư Đinh Tiến Dũng: Hà Nội có lẽ bắt đầu qua đỉnh dịch

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, số liệu thống kê mấy ngày gần đây của TP cho thấy các ca mắc giảm dần, có lẽ Thủ đô bắt đầu qua đỉnh dịch.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Không thể để bùng dịch ở Thủ đô

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Không thể để bùng dịch ở Thủ đô

Hà Nội, cũng như cả nước, đã đi qua năm 2021 khó khăn không thể nào quên. Đâu là những kinh nghiệm cần rút ra, đâu là những giờ phút khó khăn trong chống dịch?