UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc. Theo đó, từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM) có 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức thôi việc theo nguyện vọng.

Qua theo dõi thực trạng, UBND TP.HCM rút ra một số nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, bao gồm: chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ; cơ hội thăng tiến và áp lực công việc.

bien che 6 1237
Quá tải công việc là áp lực thường thấy với cán bộ, công chức tại TP.HCM

Theo UBND TP, hiện nay, bên cạnh việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành, TP còn triển khai thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng quý. Tuy nhiên, các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến. Nhất là trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công. Do vậy, tỷ lệ nghỉ việc vẫn chưa được kéo giảm.

Về cơ hội thăng tiến, UBND TP.HCM cho rằng việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay vẫn còn một số hạn chế, một số cơ quan, đơn vị còn có tư tưởng coi trọng kinh nghiệm; việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý hiện nay thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo được động lực để công chức trẻ rèn luyện, phấn đấu.

Cơ chế bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự, tiêu chí đánh giá cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát hiện, trọng dụng được hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chưa kể, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu kéo dài tác động đến nhu cầu bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý mới để thay thế, kế thừa cũng như cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cũng theo UBND TP, quan sát thực tế thời gian qua cho thấy, áp lực công việc là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn nhân sự từ khu vực công thôi việc. Căng thẳng, áp lực công việc chủ yếu đến từ việc quá tải công việc, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức công tác ở phường, xã, thị trấn trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Đề xuất tăng biên chế để giảm tải công việc

Để kéo giảm tỷ lệ thôi việc, UBND TP.HCM cho biết, bên cạnh tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm, TP đang xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017 với nhiều nội dung mới, duy trì cho cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm, tạo động lực cho công chức, viên chức làm việc và cống hiến.  

bien che 5 1238
Để giảm áp lực quá tải, TP.HCM đề xuất tăng biên chế theo khối lượng công việc

Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý với việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc này kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi căn bản trong cách tuyển chọn lãnh đạo theo hướng công khai, minh bạch hơn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để những cá nhân đủ điều kiện có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác luân chuyển, đưa lãnh đạo, quản lý về cơ sở và ngược lại để rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn; đề xuất Bộ Nội vụ xây dựng thêm chính sách trợ cấp thôi việc, khuyến khích về hưu trước tuổi…

Ngoài ra, để giảm áp lực trong công việc do quá tải, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế phù hợp với thực tiễn khối lượng công việc và đặc thù của khu vực TP.